دوره جدید، سال نخست، شماره .2. پاییز و زمستان 1392

مقالات
مقدمه / دانلود
تعیین نوع بازدارنده خوردگی در آلیاژهای تاریخی(2)/ وحید پور زرقان./ متن کامل
نقدی بر مرمت دیوارنگاره چند بنای مذهبی اسلامی در ایران/دانیال هرندی، یاسر حمزوی./  متن کامل
بازخوانی یک تجربه - مداخلات مرمتی پشت بام خانه فیلی شیراز/هاني زارعي./ متن کامل
حفاظت و مرمت حوض مروارید خانه صدقیانی تبریز/مهدي رازاني، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی سفید خانی./ متن کامل
شنگرف، لاجورد و زنگار در شعر ایرانی برطبق تذکره عذری بیگدلی (قرن12)/ فاطمه سلحشور، یاسر حمزوی/ متن کامل
خانه­ سوکیاس در جلفای نو اصفهان: تاریخچه، معماری، تزئینات و تعمیرات/مهدی رازانی، پژمان الماسی نیا./ متن کامل
ارزيابي شرايط محيطي موزه لباس دزك جهت تدوين برنامه حفاظت پيشگيرانه بافته هاي پروتييني/حميدرضا بخشنده فرد، حسين احمدی، مرضيه آژنگ/ متن کامل
فرهنگ اصطلاحات حفاظت کتاب و کتابخانه/مهدی قربانی./ متن کامل

 

 

Index Paper  

Introduction/ download

 

Determining the type of Corrosion Inhibitors for Historical Alloys/ Porzarghan, V./ Full text

 A Critical of Mural Painting Restorations of a Few Islamic Buildings in Iran/ Harandi, D. Hamzavi, Y./Full Text

Readout an Experience- Restoration Interventions of the Roof of Fili House in Shiraz/ Zarei, H. /Full Text

Conservation and Restoration of the Marble Pool Belonged to Sadaghiyani's House in Tabriz/Razani, M. Koshki, D. Mirzaee, A. Mohamadi Sefid khani, R. /Full Text

Usage of Artistic Pigments (Vermilion, Ultramarine Blue & Verdigris) in Poems of Persian Poets in “Poems of Ozri e Bigdeli`s Tazkere” (19th Century)/ Salahshour. F, Hamzavy,Y./ Full Text

Sookiass House in Isfahan's New Julfa: History, Architecture, Decorations and Maintenance/ Razani.M. AlmasiNia, P./Full Text
Assessing Environmental Conservation Programs in Dezak Clothes Museum to Develop Preventive Conservation Plan for Woven Protein Clothes/ Bakhshande fard.H.R, Ahmadi.H, Azhang.M./ Full Text
Glossary of Book and Library Conservation / Ghorbani, M./ Full Text.