ویژه نامه حفاظت از آرایه های معماری

 

  

 

       

دوفصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی 

دوره جدید، سال سوم، ویژه نامه دوم، بهار1394

"حفاظت از آرایه های معماری"

                                                                                                    

 

مقالات
مقدمه و فهرست مطالب/ دانلود

بررسی ضرورت ها و تردیدها در تدوین مبانی نظری برای مرمت آثار کاشی­کاری ایرانی (مسائل مربوط به مطالعات کالبدی)/ رضا وحیدزاده، پروین سلیمانی، زهره مطلبی، رقیه موحدی مهرآبادی، نازیلا احسانی/متن کامل                 

نگهداشت و بازسازی بخش کمبود کاشیکاری هفت رنگ ِمناره­ی شرقی مسجد جامع قزوین/مسلم میش مست نهی/ متن کامل

شناخت و مرمت لایه‌های کتیبه‌ی نقاشیِ کریاس شرقیِ مسجد جامع کبیر یزد/یاسر حمزوی، مهدی اکرمی، فاطمه سلحشور/ متن کامل

تجربه‌ای در مرمت کاشی معرق (مرمت کتیبۀ تیموری محراب مسجد جامع میبد)/ امیر حسین کریمی/ متن کامل

صول ایکوموس برای نگهداری و حفاظت نقاشی‌های دیواری پنجمین و آخرین پیش‌نویس برای پذیرش در گردهمایی عمومی ایکوموس، آبشار ویکتوریا، اکتبر2003/ ترجمه نگار کاظمی پور/ متن کامل

شیوه نامه و روند تدوین و انتشار مقالات در نشریه  فرم های داوری/ اینجا

 

 

Index Paper 

 Introduction/ Download

Evaluating the Necessities and Doubts in Codification of Theoretical Basics for Conservation of the Persian Tile-Workings (The Problem of Structural Studies)/ Vahidzadeh.R, Soleimani.P, Motalebi.Z, Movahedi Mehrabad.R,Ehsani  Amreii.N./ Full text

Conservation and Reconstruction on Loosing Part of Haft Rangi Tile Works from Eastern Minaret of Jameh Mosque in Qazvin/ Mishmastnehi,M/ Full Text

 Study and Investigation of Wall painting Inscription layer in Eastern Vestibule of Yazd Jame Mosque and Its Restoration/ Hamzavi. Y, Akrami.M, Salahshour,F/Full Text

 An Experience in Restoring Mosaic Tiles(the Restoration of Timurid Inscription of Mihrab in Meybod Jame Mosque)/Karimy.A.H/ Full Text

 Principles for the Preservation and Conservation/Restoration of Wall Paintings, 5th and Final Draft for Adoption at the ICOMOS General Assembly, Victoria Falls/ ICOMOS (2003)/ Translated to Farsi, Kazemipor. N./ Full Text
Authors & Referees guide/Link