دوره جدید، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1393

دوفصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

                     دوره جدید، سال دوم، شماره .4. پاییز و زمستان 1393                                       

 

 فهرست مقالات
شناسنامه این شماره و مقدمه و فهرست مطالب/ دانلود

نارین قلعه میبد بررسی ساختار کالبدی کهن­دژ به‌ عنوان هسته اصلی شهر تاریخی./ علی آدینه/ متن کامل

گونه ­شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه­ های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران./ رامین محمدی سفیدخانی/ متن کامل

کشف کتیبه‌ای کهن در کلیسای وانک (سورپ آمناپرگیچ) اصفهان./ یاسر حمزوی/ متن کامل 

بررسی دوره ­های مرمت حمام حاجی­ خان (از سال 1388 تا 1393)./ هانی زارعی/ متن کامل

پایگاه میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز (اقدامات و چالش ­ها)./ حسین اسماعیلی سنگری، بهروز عمرانی/ متن کامل

راهنمای استاندارد برای انتخاب و استفاده از استحکام بخش ­های سنگ./ دبلیو. اس. جینل و دیگران. سنگ. ترجمه: مهدی رازانی/ متن کامل

 

استحكام بخشي سنگ آهك به وسيله ضماد آهك و شیر آهك./كليفورد .ا. پرايس. ترجمه: عاطفه شکفته، امید عودباشی/ متن کامل

 درمان با اكسيژن اتمي، روشی برای احیا نقاشی‌های آسیب‌دیده با دود./ شارون راتلج و دیگران ترجمه: هومن بخشایی./ متن کامل

 

 

Index Paper  

Introduction/ Download

 

Narin Castle of Meybod; A Study in Physical Structure of Old Fort as a Kernel of Historical City., Adineh, Ali./ Full text

Technical and Formal Typology of Marble Artifacts from Significant  Prehistoric (Bronze Age) Sites in Southeast IRAN./ Mohamadi Safidkhani, Ramin./Full Text

Finding an Old Inscription in Vank (Surp Amenaprgich) Cathedral in Isfahan./ Hamzavi, Yaser. / Full Text

Investigation of Haji Khan Public Bathroom Restoration (2009-2014)./Zarei, Hani. /Full Text

  The World Heritage Base of Tabriz Historical Bazaar Complex (Actions & Challenges)/ Ismaeili, , Hossein., Omrani, Behrouz./Full Text .

, Standard Guide for Selection and Use of Stone Consolidants (ASTM)/Ginell, W. S., D. Wessel, And C. Searles. Translated to Farsi by: Razani, Mehdi/ Full Text

The Consolidation of Limestone Using a Lime Poultice and Limewater/ C.A. Price. Translated to Farsi by: Shekofte, Atefe., Oudbashi, Omid  /Full Text

Atomic Oxygen Treatment as a Method of Recovering Smoke Damaged Paintings Sharon/ K., Rutledge. Translated to Farsi by: Bakhshaee, Hooman/Full Text.